Om Tim Hallen

Tim Hallen 0-100 er en selvejende institution med en halinspektør og en bestyrelse, der arbejder målrettet for, at Tim Hallen er for ALLE – det er altså også DIN hal. Hallen byder alle velkomne og ønsker at være samlingspunktet for fester, aktiviteter og mange andre tiltag.

Vi er her for dig!